Jesusek bere bizitza eman arte maitatu gintuen

Aldi haretan, agintariak keinuka egiten eutsoen Jesusi, esanez:
– «Besteak salbatu jozak; salbatu dagiala bere burua, Jainkoaren Mesias, Aukeratua, baldin badok».
Gudariek ere iseka egiten eutsoen; ondoraturik, ozpina eskeintzen eutsoen, esanez:
– «Juduen erregea baldin bahaz, salbatu egik heure burua!» (Lk 23)

Igande hau Liturgia Urteko azkena da.
Horregatik gogoratzen dira Ebanjelioan Jesusen bizitzaren azken uneak.
Askok ikusten dute Jesus bere burlan gurutzean.
Beste batzuek Jainkoa non dagoen galdetzen dute bera salbatzeko

1-3 LH

Jesus erakusten digu maitasuna hain handia digu Jainkoak.
Guk Jainkoa maita dezakegu eta gertu ditugun guztiak maita ditzakegu.

4-6 LH

Entzungo dogun abestiak Jaungoikoa gure egunerokoan non aurki dezakegun esaten deusku.