Nor da Jesus niretzat?

Aldi haretan, Feliperen Zesarea inguruko auzoetara abiatu zan Jesus bere ikasleekin. Bidean itaun hau egin eutsen ikasleei:
– «Ni nor nazala dino jenteak?»
Hareek erantzun eutsoen:
– «Batzuek Joan Bateatzailea zarala; beste batzuek Elias; besteek profetaren bat».
Jesusek barriro itaundu eutsen:
– «Eta zuek, nor nazala dinozue?»
Pedrok erantzun:
– «Zu Mesias zara».  (Mk 8, 27-28)