Zerbitzatzeko lehenengoak

Jesusek honela esan zien bere dizipuluei:
– Zer eztabaida izan dozue bidean?
Baina hareek hitzik ez; euren artean handiena nor ete zan eztabaidatu eben-eta bidean.
Jesarri zan Jesus eta, Hamabiei dei eginik, esan eutsen:
– Lehenengo izan nahi dauana izan bedi danetan azkena eta danen zerbitzaria.
Gero, umetxo bat hartu, hareen erdian jarri eta, besarkatuz, esan eutsen:
– Honako umea nire izenean onartzen dauanak Neu onartzen nau, eta Ni onartzen nauanak, ez nau Ni onartzen, bialdu nauan Ha baino. (Mk 9, 34-37)

1-3 LEHEN HEZKUNTZA

Ebanjelioaren giltzarritik irudia umeekin komentatu: Jesusek ume bat jartzen du erdian… Garrantzitsuak izan nahi badugu, lagundu, zerbitzatu, zaindu… egin behar dugu.

4-6 LEHEN HEZKUNTZA