Celebrar la vida

El padre le dijo:
– «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Celebremos un banquete porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado»». (Lc 15)

 

 

Bizitza ospatzea

Aitak erantzun eutsan:
– «Seme, zu beti nigaz zagoz, eta nirea dan guztia zeurea dozu. Baina egoki zan jai egitea eta poztea, zure anaia hau hila egoan eta biztu egin da-eta, galdua egoan eta aurkitu egin dogu-eta»». (Lk 15)