Ur bizia

«Ur honetatik edaten dauana, barriro ere egarritu egiten da;
Nik emoten deutsadan uretik edaten dauana, ostera, ez da gehiago egarrituko sekula;
izan ere Nik emongo deutsadan ura, betiko bizia darion iturburu bihurtuko da-eta Haregan». (Jn 4)