Hosanna!

Ikasleek Jesusek agindutakoa egin zuten eta astoa eta astoa ekarri zituzten.
Gero mantuak gainean jarri zizkieten eta Jesus gainean eseri zen.
Jende asko zegoen, eta tapakiak zabaltzen zituen bidean;
batzuek zuhaitzetako adarrak moztu eta beren parean luzatzen zituzten.
Bere aurretik zihoazenek eta atzetik zetozenek oihu egiten zuten: “Hosanna!” (Mt 21)